Om Hest & Rytter

Danmarks Nationale Ridesportsblad

Vores Historie

Hest & Rytter magasinet har eksisteret i mere end 30 år. Vi bestræber os på at skrive gode faglige artikler, der dækker aktuelle ridesportsbegivenheder, ridehesteavlen i Danmark og nabolandende, samt andre relevante hesterelaterede nyheder, til hestefolket. Bladets kernekompentecer er, at formidle evidensbaserede artikler, på baggrund af udtalelser fra eksperter og anerkendte personer, indenfor ridesportens forskellige discipliner.

Bladet udkommer én gang om måneden 

Hest & Rytter kan afhentes GRATIS i de fleste større danske rideklubber og rideudstyrsforretninger! 

Hest & Rytter er eneste ride- og hestefagtidsskrift, hvor samtlige medarbejdere er ride- og hestefolk.

Hest & Rytter bliver sendt ud til mange rideklubber under Dansk Ride Forbund, i et antal der relaterer til den enkelte klubs medlemstal.

Hest & Rytter udkommer over hele Danmark til: samtlige medlemmer af Pinto, DSP,  Avlsforbundet for Connemara Ponyer, Holstener Avlsforeningen samt Fjordhesten i avl og sport.

Hest & Rytter er overalt – vi dækker ridestævner over hele landet, vi følger ridehesteavlen tæt, vi holder øje med at avlere, ryttere og heste behandles fair og retfærdigt af deres organisationer.